Darmowa Pomoc Prawna

Z bezpłatych porad prawnych skorzystać można w biurze parlamentarnym w Pile, przy ul. Śródmiejskiej 20/1, w każdy poniedziałek w godzinach od 14 do 16 po wcześniejszym umówieniu się.

Kontakt: tel. 067 350 96 26

 

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski rozpocznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

·      -  młodzież do 26. roku życia,

·      -   osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

·      -  seniorzy po ukończeniu 65 lat,

·      -  osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

·      -  kombatanci,

·      -   weterani,

·      -  zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Poniżej przedstawiamy PUNKTY DARMOWEJ POMOCY PRAWNEJ DLA POWIATÓW OKRĘGU 38:

CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

CHODZIESKI

GRODZISKI

MIĘDZYCHODZKI

NOWOTOMYSKI

OBORNICKI

PILSKI

SZAMOTULSKI

WĄGROWIECKI

WOLSZTYŃSKI

ZŁOTOWSKI 

Moje felietony

Rok 2018 będzie Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego!
16.10.2017

W przyszłym roku minie sto lat od wybuchu Powstania Wielkopolskiego, które dla każdego Wielkopolanina jest wielką wartością, a w bardzo wielu rodzinach także osobistym przeżyciem i...

„Mamy zbudować nowy, lepszy, bardziej sprawiedliwy kształt polskiego społeczeństwa”
09.10.2017

Czyje to słowa? Posła Kaczyńskiego, który już się nie kryje - jak to było w kampanii wyborczej i na początku tej kadencji - z tym, że wszystkim kieruje i jest jednowładcą. Kto się...