:: UTW Czarnków

13.06.2012

Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu

Na zaproszenie posłanki Marii Małgorzaty Janyska 11.06. br. odbyło się spotkanie z grupą 21 osób odczuwających potrzebę aktywności społecznej i...

04.05.2012

2012 – Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

Wydarzenie to było motywem spotkania, które odbyło się w biurze poselskim w Czarnkowie w dniu 20 kwietnia b.r. Poseł M. Janyska zainicjowała nim...

:: facebook