:: Interpelacje i zapytania

  

15.09.2016

Interpelacja w sprawie wydatkowania w 2016 r. 2% środków pochodzących z przychodów ze sprzedaży drewna przez PGL Lasy Państwowe

Interpelacja do Pani Premier. Szanowna Pani Premier, Zwracam się do Pani z pytaniem dotyczącym planów wydatkowania w 2016 roku 2 % ...

14.09.2016

Interpelacja w sprawie kontraktowania medycznych usług specjalistycznych

Interpelacja do Ministra Zdrowia. Szanowny Panie Ministrze, W związku z nadchodzącymi nowymi terminami kontraktowania medycznych usług...

12.09.2016

Interpelacja w sprawie stworzenia dokumentu zawierającego obowiązujące procedury dotyczące procesu inwestycyjnego

Interpelacja do Ministra infrastruktury i budownictwa Szanowny Panie Ministrze, Zwracam się do Pana w związku z interwencją przedstawicieli lokalnych...

10.09.2016

Interpelacja w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej S11 z drogą powiatową nr 1488P w miejscowości Budzyń, w pow. chodzieskim

Interpecaja do ministera infrastruktury i budownictwa. Szanowny Panie Ministrze, Zwracam się do Pana w związku z interwencją radnych Rady Powiatu...

09.09.2016

Zapytanie w sprawie modyfikacji harmonogramu prac w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)

 Zapytanie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Szanowny panie Ministrze, Z ogromnym zadowoleniem mieszkańcy Północnej Wielkopolski...

:: facebook