Aktualności

    

Kandyduję do Senatu

21.12.2010

Kobieta kompetentna w biznesie, samorządzie i polityce. Aktywna, stanowcza, innowacyjna, dynamiczna w działaniu. Kobieta piękna. To Małgorzata Janyska, dyrektor wielkiej firmy i radna wojewódzka, jednocześnie żona i matka. Kobieta, która...

Województwo z mniejszym długiem

20.12.2010

II sesja sejmiku w dniu 20 grudnia 2010 r. Radni przyjęli uchwałę zmieniającą tegoroczny planu dochodów i wydatków województwa. Większość z zaproponowanych zmian dotyczyła końcowych rozliczeń realizowanych zadań i programów. W...

Moje felietony

Zło jest sytuacyjne
12.02.2018

Już kiedyś wspominałam o wykładzie, który traktował o tym, skąd się bierze w człowieku zło i dowodził, że jest ono sytuacyjne. Wracam do tego przekazu , bo to co się ostatnio dzieje w...

Pierwsze posłanki nazywano "posełkami" lub "posełkiniami"
05.02.2018

Grudzień, styczeń, to miesiące, w których w Wielkopolsce odżywa historia Powstania Wielkopolskiego. Koniec minionego roku i początek tego obfitował w szereg uroczystości...