:: Interpelacja w sprawie finansowania programu 500+

09.09.2016

Szanowna Pani Premier,

zaniepokojona informacją, przekazaną w rozmowie z „Pulsem Biznesu” przez pana ministra Henryka Kowalczyka przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów, iż „… obecnie brakuje ok. 5 mld zł na finansowanie programu 500+, ale je znajdziemy…”

zwracam się do pani Premier z interpelacją w sprawie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Czy wypowiedź pana ministra Kowalczyka opiera się na konkretnych źródłach czy wynikających z przeprowadzonej analizy wykonania budżetu - jeśli tak proszę o przedstawienie danych.
  2. Czy w związku z przedstawionym w wypowiedzi stanem należy się spodziewać, że nie będą zrealizowane inne obietnice wyborcze PiS, składane także w poprzedniej kadencji, a wskazywane poprzedniemu rządowi jako mankamenty, jak np. obniżenie podatku VAT na ubranka dziecięce?
  3. Czy należy się spodziewać, że mimo podjętej przez poprzedni parlament zmiany w ustawie o VAT, która wprowadzała powrót do stawki 22% od 2017 r., utrzymana będzie stawka 23% przez obecny rząd na kolejne lata?
  4. Czy planowane dochody, które miały być między innymi źródłami pokrycia programu 500+ z tzw. podatku bankowego oraz tzw. podatku handlowego, nie będą zrealizowane wg wcześniej przedstawionych przez obecny rząd optymistycznych prognoz?
  5. Czy nie uważa Pani Premier, że prognozowanie wpływów budżetowych przez obecny rząd zamiast być oparte na rzetelnych, sprawdzonych i ostrożnych danych - zwłaszcza w przypadku niestosowanych dotąd narzędzi fiskalnych - jest oparte na pobożnych życzeniach połączonych z hurra optymizmem? Tak niestety jest to odbierane przez wiele środowisk eksperckich.
  6. Czy nie obawia się pani Premier, że przyjęty na 2016 r. budżet jest zagrożony i czy oraz jakie planowane są w nim zmiany?

Maria Małgorzata Janyska

Adresat nie udzielił odpowiedzi. 

:: Komentarze

:: facebook