:: Forum Kobiet 2015

31.08.2015

Forum Kobiet 2015

Polska jest czwartym najbardziej przyjaznym krajem dla kobiet. To jest wielki sukces (…). Przez ostatnie lata w postrzeganiu kobiet w naszym życiu publicznym wydarzyło się bardzo dużo. ustawy, które wprowadził Sejm, nie mogłyby powstać bez wskazówek,  o których mówiły kobiety dyskutując na ten temat z mężczyznami – powiedziała na III Forum Kobiet Północnej Wielkopolski Marszałek Sejmu Małgorzata-Kidawa Błońska, która gościła w naszym regionie na zaproszenie posłanki Marii Janyska.
 
Na Sali Miejskiej w Pile spotkały się przedstawicielki biznesu, kultury, nauki, a także reprezentacje wielu stowarzyszeń oraz organizacji.
 
Dotychczasowe postulaty uczestników Forum Kobiet i ich realizacja m.in. poprzez zmiany w prawie, przedstawiła posłanka Maria Janyska: Urlop macierzyński i rodzicielski - nowe, korzystne zasady, Nowelizację Kodeksu pracy - rozwiązania pomocne w łączeniu życia zawodowego i rodzinnego, m.in. kolejne wydłużenie  i uelastycznienie sposobu korzystania z urlopu rodzicielskiego, Nowe świadczenie rodzicielskie  w wysokości 1000 zł. miesięcznie na dziecko przez pierwszy rok jego życia, Wyższe ulgi podatkowe na trzecie  i kolejne dziecko, „Mieszkanie dla Młodych”, Darmowe podręczniki dla uczniów, Konwencja o zapobieganiu  i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, Program „Maluch”, Karta Dużej Rodziny, Elastyczne formy czasu pracy. 
 
W kolejnych odsłonach rozmowy uczestników zostały podzielone na dwie części. O swoich pasjach, łączeniu ról zawodowych i domowych, a także relacjach damsko-męskich w środowiskach, w których na co dzień działają opowiedziały laureatki Kryształowej Szpilki – konkursu o tytuł Kobiety Roku Północnej Wielkopolski, którego organizatorką jest Maria Janyska. Panie, pomimo różnic w wykonywanych obowiązkach, zgodnie stwierdziły, że osiągając zawodowy sukces nie można absolutnie zapominać o kontakcie z rodziną, a szczególnie z dziećmi – poświęcenie choć chwili czasu w ciągu dnia będzie procentowało w przyszłości, od nas bowiem zależy jakich ludzi wychowamy, jaką wartość dodaną wniosą w swoich przyszłych domach, relacjach i związkach – podkreśliły panie.
 
Druga część  konferencji przybrała natomiast formę zestawienia danych na temat różnicy wynagrodzeń kobiet i mężczyzn, ich reprezentacji w samorządzie, parlamencie i na kluczowych stanowiskach w firmach i przedsiębiorstwach.
 
A jakie postulaty uczestników Forum zgłoszone zostały w tym roku?
 
- tańsze książki w przedszkolach, edukacja przedszkolna
- rozliczanie urzędników personalne za zaniedbania
- dlaczego dzisiaj na Forum jest tak mało kobiet ???
- władze samorządowe powinny zwiększyć uwagę na ludzi trzeciego wieku
- obniżenie kosztów utrzymania pracownika w zakładach pracy
- więcej dostępu seniorów do kultury
- „odkomputeryzować” dzieci !
- równe płace dla kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach, udział kobiet w radach nadzorczych
- kobietom – babciom skrócić czas pracy, dać dodatek za wychowywanie wnuków
- darmowa antykoncepcja
- wcześniejsze emerytury, dostępna służba zdrowia
- kultura wysoka na prowincję!
- zwiększenie możliwości zatrudniania osób starszych do pracy z dziećmi
- więcej kobiet w polityce
- dodatek rodzinny dla każdego dziecka
- 60+ więcej pomocy przy leczeniu, organizacja wolnego czasu
- więcej pomocy dla seniora
- zmiany w prawie dla młodych matek aby nie obawiały się że po powrocie do pracy zostaną zwolnione - „darmowe łóżko: dla rodzica w szpitalu
- kontrola pracy ośrodków pomocy społecznej
- większy nacisk na cenzurę bajek, reklam w TV
- zwiększenie kontroli kuratorów sądowych i społecznych
- zapewnienie kompleksowej opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem
- skrócenie czasu oczekiwania na operacje/rehabilitacje dla osób niepełnosprawnych – skróci się wtedy czas oczekiwania i wykluczenia
- bezpłatna pomoc prawna dla rodziców
- wprowadzenie wynagrodzenia za pracę domową kobiet
- zwiększenie dostępu do opieki okulistycznej
- większa opieka po mastektomii
- dzieci klas 1-3 podręczniki powinny mieć w szkole
- zmiany w zasiłkach macierzyńskich dla matek posiadających własną firmę
- jednakowe kryteria przy obsadzaniu stanowisk przez kobiety i mężczyzn
- brak poradni geriatrycznych
- dentysta w każdej szkole
- 2 lata do stażu pracy za każde urodzone dziecko
- więcej szacunku dla „starości”
- większe zaangażowanie kobiet wiejskich
 - wsparcie młodych kobiet
- integracja pokoleń
- tańsze mieszkania dla ludzi starszych
- tworzenie świetlic przy zakładach pracy
- większe wsparcie dla kobiet z małych miast i wsi
- pomoc dla kobiet z niepełnosprawnymi dziećmi
- konsolidacja stowarzyszeń działających na rzecz kobiet
- aby fora i kongresu nie były już potrzebne
- więcej uśmiechu u kobiet
- więcej wsparcia dla ofiar mobbingu
- wsparcie dla samotnych matek
- języki obce dla starszcych
- ciąża to nie choroba! Większe wsparcie dla młodych rodziców/ koniec ze stygmatyzowaniem ciężarnych przez ZUS i urzędy pracy
 
 
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznym Forum Kobiet Północnej Wielkopolski ! Spotkanie jak zawsze okazało się niezwykle inspirujące. Uczestnicy zgłosili ponad 100 postulatów i kierunków, nad którymi Ich zdaniem trzeba pracować. Wiele z nich się powtarzało. Niektóre mają już swoje rozwiązania w prawie, wiele jednak przed nami - zatem do dzieła :)
 

:: Komentarze

:: facebook