Zamówienia publiczne a ubezpieczenia społeczne

03.08.2015

31 lipca br. ustawa autorstwa Marii Małgorzaty Janyska została podpisana przez prezydenta.

Ustawa o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw pozwala na podjęcie w okresie vacatio legis (czyli w trakcie 2015 roku) negocjacji w zawartych już kontraktach publicznych w trybie zamówień publicznych, w których koszty zmienią się diametralnie po 1 stycznia 2016, z powodu tzw. "ozusowania" umów zleceń. Zapewnia też, że nie odbędzie się to kosztem zmniejszenia wynagrodzeń osób pracujących teraz w oparciu o tego rodzaju umowy.

Komentarze

Strefa Kobiet

"Za mundurem panny sznurem"
06.06.2016

4 czerwca w Nadleśnictwie Sarbia...

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i PołożnychMiędzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych
12.05.2016

 Szanowne Panie Pielęgniarki...

 

Mój facebook