Sprawozdanie z działalności poselskiej - 3 rok kadencji

19.02.2015

Rok 2014 to kolejny rok bardzo ważnych prac legislacyjnych parlamentu, rządu i kancelarii prezydenta RP, w obszarze społecznym i gospodarczym. W tym roku jeszcze większy zakres prac poselskich realizowała Posłanka Janyska, gdyż objęła przewodnictwo stałej, nadzwyczajnej komisji ds. związanych z ograniczaniem biurokracji.

Jednocześnie kierowała pracą posłów, w specjalnie powołanej podkomisji,  nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych.   W komisji nadzwyczajnej równolegle prowadziła prace nad deregulacjami gospodarczymi i deregulacjami w obszarze zawodów, dotąd podlegających różnego rodzaju regulacjom – koncesjom, pozwoleniom, uprawnieniom.

Poniżej zestawienie zaangażowania Marii Janyska w prace legislacyjne, a także kluczowe inicjatywy społeczne i gospodarcze. 

3 ROK DZIAŁALNOŚCI POSELSKIEJ - SPRAWOZDANIE 

Komentarze

Strefa Kobiet

"Za mundurem panny sznurem"
06.06.2016

4 czerwca w Nadleśnictwie Sarbia...

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i PołożnychMiędzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych
12.05.2016

 Szanowne Panie Pielęgniarki...

 

Mój facebook