:: Aktywni Seniorzy Ziemi Trzcianeckiej

13.02.2013

Aktywni Seniorzy Ziemi Trzcianeckiej

Coraz częściej wśród osób Dojrzałych plus widać chęć aktywnego i pouczającego spędzania wolnego czasu, dlatego 12.02.2013 r. obyło się spotkanie założycielskie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Trzciance. Inicjatorami tego wydarzenia byli senator Mieczysław Augustyn oraz pełniący funkcję burmistrza Trzcianki Piotr Birula. Swoimi doświadczeniami i wiedzą wsparła to spotkanie posłanka Maria Małgorzata Janyska. Kwestią zasadniczą było zakreślenie ram organizacyjnych zmierzających do uformowania się uniwersytetu. Historycznym momentem było złożenie podpisów na liście komitetu organizacyjnego, który zawiązał się podczas zebrania. Cel i potrzebę utworzenia takiego stowarzyszenia na terenie ziemi trzcianeckiej podkreślił Pan Birula. Mieczysław Augustyn, jako szef Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych, zapoznał zainteresowanych z polityką państwa w zakresie edukacji seniorów i ich osobistego rozwoju. Poseł M.M. Janyska przekazała z kolei swoje doświadczenia w zakresie tworzenia i źródeł dofinansowywania UTW w Czarnkowie. Jednocześnie zaoferowała swoją pomoc w formowaniu się uniwersytetu w Trzciance.

:: Komentarze

:: facebook