:: Nadal brzmi echo Gorajskiego Festiwalu!

31.05.2014

Nadal brzmi echo Gorajskiego Festiwalu!

 

Tradycyjnie już w Zespole Szkół Leśnych w Goraju rozbrzmiewała muzyka myśliwska, tym razem 24 maja z okazji   XX Wielkopolskiego Festiwalu Kultury Łowieckiej.
Tradycyjnie również w Komitecie Honorowym Festiwalu była Posłanka na Sejm RP Maria Janyska, która witając przybyłych gości podkreśliła perfekcyjne przygotowanie imprezy, a także szczególnie wyjątkową atmosferę uroczystości, wpisującą się w tegoroczne jubileusze - 25 lecia wolności i demokracji w Polsce, 15 lecia przynależności do NATO, 10 lecia członkostwa w Unii Europejskiej. Jak powiedziała : te rocznice i dobre efekty wydarzeń sprzed 25 lat nie byłyby możliwe bez udziału ludzi, takich pasjonatów i takiej energii, którą co roku od 20 lat spotyka się tu, w Goraju!
W ramach tegorocznego festiwalu odbyły się konkurencje konkursowe:
- XII Ogólnopolski Konkurs Wabienia Jeleni,
- XX Wielkopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich,
- XII Pilski Pokaz Psów Ras Myśliwskich,
- IV Pilski Konkurs Oceny Poroży Jeleni,
- Przeglądu Chórów Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.
Każdy z licznie przybyłych zarówno gości jak i uczestników festiwalu mógł znaleźć coś dla siebie, był to bowiem niesamowity dzień przepełniony „ zaciętą” rywalizacją, a jednocześnie wspaniałą rodzinną atmosferą, z odgłosami zarówno żywych jak i naśladowanych zwierząt, głosami rogów i trąb myśliwskich oraz śpiewem chórów w tle.
Na zakończenie posłanka Maria Janyska złożyła gratulacje wszystkim zwycięzcom i uczestnikom zmagań, życzyła im kolejnych sukcesów w kultywowaniu łowieckich tradycji .
 
Renata Wujec
Asystentka posłanki
 

 

:: Komentarze

:: facebook