:: Spotkanie Marii Janyska z mieszkańcami Wągrowca

28.02.2014

Spotkanie Marii Janyska z mieszkańcami Wągrowca

Do kolejnego spotkania posłanki Janyska z mieszkańcami jej okręgu doszło 27 lutego w Wągrowcu w sali Miejskiego Domu Kultury. Wzięli w nim udział także Mieczysław Augustyn - senator RP oraz Jarosław Berendt - Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Spotkanie poprowadził Grzegorz Owczarzak - Przewodniczący PO w powiecie wągrowieckim.

 
Dyskusja była bardzo ożywiona, padały pytania o zasadność podniesienia wieku emerytalnego, reformę ZUS, funkcjonowanie Urzędów Pracy, oferty zatrudnienia dla młodych ludzi,funkcjonowania systemu opieki społecznej, służby zdrowia, listę leków refundowanych. 
 
Pani Poseł i Senator wyjaśniali problemy, odpowiadali na pytania, informowali także o wynikach swojej pracy - inicjatywach legislacyjnych, interpelacjach, współpracy z ministerstwami.
 
Były poruszane także bardzo konkretne problemy, na które napotykają samorządy w swojej pracy. Takim był temat nowych przepisów - kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkoli i obaw z tym związanych odnośnie udostępniania, tak jak do tej pory, miejsc w placówkach jednej gminy dla mieszkańców innej gminy.
 
Padło również pytanie o to, co posłanka zrobiła dla powiatu wągrowieckiego i jego mieszkańców. M. Janyska poinformowała, że od minionego roku wspiera wniosek Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o rozszerzenie strefy dla firmy Polinova Polska sp. z o.o., sp. k., na terenie gminy Wągrowiec. Firma docelowo ma zatrudniać 1200 osób. Najpierw skierowała do Ministra Gospodarki zapytanie w tej sprawie i włączała się na całym etapie postępowania administracyjnego w celu jego przyspieszenia. Obecnie jest już gotowy projekt rozporządzenia ministra, które powinno być zatwierdzone do wydania w m-cu marcu.
 
Ponadto, jak powiedziała  poprzez zaangażowanie w prace legislacyjne dotyczące opodatkowania spółek komandytowych, czy kredytu technologicznego, zamówień publicznych, m.in. wągrowieckie firmy uniknęły spodziewanych negatywnych skutków rozwiązań wcześniej projektowanych.
 
Padł zarzut małej obecności posłanki w terenie wągrowieckim i nie posiadania biura. Posłanka wyjaśniła, że niemożliwe jest utworzenie biur przez każdego posła w każdym powiecie okręgu, a więc w sumie 11, zarówno z powodów organizacyjnych jak i finansowych. Dzisiaj widać wyraźną tendencję do zwiększania wykorzystywania elektronicznej formy komunikacji. Co do obecności, to właśnie forma dzisiejszego spotkania jest lepsza niż czekanie w biurze, czy ktoś przyjdzie. Dlatego będzie organizowała cykliczne spotkania - dyżury.
 
Jak słusznie zauważył jeden z uczestników spotkania - "praca posła to nie konkurs piękności". I tak właśnie powinniśmy myśleć w podejmowaniu oceny rzeczywistej efektywności i zaangażowania Parlamentarzystów, nie patrząc tylko przez pryzmat szyldu na biurze i bywania na uroczystościach gminnych.
 
Martyna Chwarścianek
Asystentka Posłanki

 

:: Komentarze

:: facebook