:: Posłanka Janyska w Złotowie - spotkanie z samorządowcami i mediami

27.02.2014

Posłanka Janyska w Złotowie - spotkanie z samorządowcami i mediami

Kolejne spotkanie, na którym posłanka przedstawiła  dwa lata swojej pracy w Sejmie, a także niektóre efekty prac parlamentu i rządu oraz plany, odbyło się 25 lutego w Sali sesyjnej Urzędu Miasta w Złotowie.
 
Oprócz posłanki wziął w nim udział także radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – Henryk Szopiński (który pracuje w komisjach: Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej, Kultury oraz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), a także: wicestarosta złotowski – Tomasza Fidler, burmistrz Złotowa – Stanisław Wełniak, skarbnik gminy miasta Złotowa – Jadwiga Skórcz, wójt gminy Złotów – Piotr Lach, burmistrz Jastrowia – Piotr Wojtiuk, burmistrz Krajenki – Stefan Kitela, burmistrz Okonka – Mieczysław Rapta, wójt gminy Lipka – Przemysław Kurdzieko, wójt gminy Tarnówka – Ireneusz Baran oraz wójt gminy Zakrzewo – Henryk Dobrosielski.
 
Podczas bardzo ożywionej rozmowy złotowscy samorządowcy podzielili się swoimi obawami oraz zadali szereg pytań dotyczących m.in. zapowiadanej od dłuższego czasu ustawy o odnawialnych źródłach energii, możliwości/potrzeb zintegrowania programu informatycznego jednolitego dla wszystkich samorządów, problemów kompatybilności wielu programów obsługujących poszczególne obszary zadań w urzędzie, uciążliwych czynności zwiększających w Ich ocenie biurokrację,  a jednocześnie zbędnych jakości stanowionego prawa.
 
Nie zabrakło dyskusji na temat tzw. ustawy przedszkolnej oraz dotacji, jakie otrzymają gminy z budżetu państwa na zwiększenie dostępności do placówek - nieco mniejszych niż zapowiadano.
 
Kolejny raz posłanka Janyska odpowiadała na pytania odnośnie nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych, której zmiany pozytywnie mają wpłynąć na przeprowadzane przetargi, a które są  niemal codziennym obszarem pracy samorządów.
 
Radny Szopiński prezentował natomiast zadania wykonane oraz plany związane z rozwojem infrastruktury Północnej Wielkopolski, a także wyzwania, przed którymi ten region stoi m.in.  w dziedzinie kultury.
 
Na zakończenie pobytu w Złotowie posłanka Janyska odpowiadała, w wywiadzie dla lokalnej Tv,  na pytania odnośnie spotkania oraz Jej aktywności.
 
 
Martyna Chwarścianek
Asystentka Posłanki 
 

:: Komentarze

:: facebook