:: Propozycji i faktów cd.

13.07.2013

Propozycji i faktów cd.

Wszystkie frakcje polityczne lubią odmieniać słowo rodzina przez wszystkie przypadki. Ale czy wszyscy, na przestrzeni lat po 90 roku, zdawali sobie sprawę przed jak wielkim demograficznym wyzwaniem Polska stoi? Prognozy demografów bowiem już dawno wskazywały na nadchodzący problem, jednak dopiero rząd koalicji PO-PSL podjął działania, które próbują go kompleksowo rozwiązać.

Urlopy rodzicielskie, ułatwienia w zakładaniu żłobków, dofinansowanie opieki przedszkolnej, nowe zasady podatkowe, „Mieszkanie dla młodych” - to tylko niektóre z wdrażanych programów mających na celu wsparcie rodzin i wchodzących w dorosłe życie Polaków. W przeciwieństwie do ogólnych obietnic z innych stron sceny politycznej rząd realizuje bardzo konkretne, kierowane do młodych i rodzin projekty.

W tzw. drugim exposé Premier zapowiadał istotne zmiany zarówno w zakresie polityki prorodzinnej, jak i skutecznego zwalczania bezrobocia. I już pół roku po złożeniu konkretnych projektów ustaw otrzymujemy oczekiwane rozwiązania. Najistotniejsze zmiany w tym zakresie dotyczą nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzającej roczny płatny urlop po urodzeniu dziecka. Jest to jedna z najważniejszych ustaw dotycząca polityki prorodzinnej. Według obowiązujących już przepisów płatny urlop rodzicielski będzie wynosił 52 tygodnie, na które składać się będzie 20 tygodni urlopu macierzyńskiego (w tym 14 zarezerwowanych tylko dla matki), 6 tygodni urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Ustawa daje elastyczność w dzieleniu się urlopem między rodzicami. Urlop obejmie nie tylko rodziców zatrudnionych na etatach, ale wszystkich, którzy opłacają ubezpieczenie chorobowe, czyli także pracujących na umowie zlecenie i samozatrudnionych. Ale to nie jedyna zmiana wprowadzająca korzystne rozwiązania dla rodzin. Rząd zgodnie z obietnicą zwiększył finansowanie przedszkoli i żłobków, i tak już od września 2013 roku każda dodatkowa godzina (ponad 5, które są bezpłatne) pobytu dziecka w przedszkolu będzie kosztować maksymalnie jedną złotówkę. Dodatkowo samorządy otrzymają ze środków unijnych około 200 milionów złotych na wsparcie edukacji przedszkolnej, czyli tworzenie i wspieranie istniejących przedszkoli oraz innych form edukacji przedszkolnej, a także dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do przyjęcia 3 i 4-latków. Znaczna część środków przeznaczona została także na budowę żłobków. Przyjęta niedawno przez Sejm nowelizacja prawa pozwala na osiemdziesięcioprocentową dotację na pokrycie kosztów utworzenia żłobka np. przez gminę, ale także przez podmioty prywatne. Jeszcze przed wprowadzeniem tej zmiany w życie, rząd przeznaczył w latach 2012-2013 500 mln zł na budowę żłobków. W tym czasie powstały 1784 przedszkola i 410 żłobków. Ulgi podatkowe z kolei są teraz tak skonstruowane, że premiują rodziny z co najmniej dwójką dzieci. W przypadku trzeciego dziecka ulga wzrosła o 50%, a na czwarte i kolejne - o 100%.

Z myślą o rodzicach opiekujących się dziećmi niepełnosprawnymi o 200 zł podwyższone zostało świadczenie pielęgnacyjne. Docelowo planowane jest osiągnięcie pułapu pomocy, który gwarantowałby rodzinom zasiłek stanowiący równowartość płacy minimalnej. Rząd uruchomił specjalną stronę poświęconą rodzinie. Wszystkie powyższe działania i wiele innych, realizowanych w ramach wsparcia dla rodzin, można znaleźć pod adresem: rodzina.gov.pl.

Takie działania, choć to jeszcze nie wszystkie , jeśli są systemowe i nastawione na długofalowość, muszą w dłuższym czasie przynieść efekty. Biorąc dodatkowo pod uwagę zmiany w organizacji urzędów pracy ( więcej informacji o założeniach, a przede wszystkim powiązaniu nagradzania pracy urzędów pracy z efektywnością zatrudnienia, szkoleń, przekwalifikowywań bezrobotnych i poszukujących pracy na stronie: www.mjanyska.pl) i kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, w tym rodziców powracających na rynek pracy, w perspektywie powinny złagodzić skutki niżu demograficznego. Należy pamiętać, że w demografii nie ma błyskawicznych rozwiązań i natychmiastowych efektów.

:: Komentarze

:: facebook