:: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czarnkowie

08.05.2013

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czarnkowie

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom i ambicjom grupy wiekowej Seniorów powiatu Czarnkowsko-trzcianeckiego 11.06.2012 r. powołano Uniwersytet Trzeciego Wieku w Czarnkowie. Pomysłodawczynią tej inicjatywy była posłanka Maria Małgorzata Janyska. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera utworzenie stowarzyszenia w Czarnkowie oraz kolejnych - w Trzciance i Krzyżu Wielkopolskim .
 
Sam Uniwersytet  daje wiele możliwości. Jego celem jest permanentne dokształcanie i kształcenie ludzi dorosłych, w wieku 50+, rozbudzanie ich aktywności intelektualnej, społecznej, psychicznej i fizycznej oraz upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej. Priorytetem jest tutaj rozwój osobisty seniorów, likwidowanie barier związanych z wiekiem i wykluczeniem społecznym, wypełnienie luki w ofercie kulturalnej dla seniorów, umożliwienie rozwijania swoich pasji, dzielenie się swoimi doświadczeniami   i pomysłami z innymi, równie aktywnymi osobami. Obecnie z oferty UTW w Czarnkowie korzysta blisko 80 osób. A z każdym rokiem akademickim słuchaczy przybywa!

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod LINKIEM

 

oraz na stronie internetowej UTW w Czarnkowie

:: Komentarze

:: facebook