:: Posłanka Janyska jedną z inicjatorek nowelizacji prawa wyborczego - wprowadzenia mechanizmu tzw. suwaka na listach wyborczych do parlamentu

29.01.2013

Posłanka Janyska jedną z inicjatorek  nowelizacji prawa wyborczego -  wprowadzenia mechanizmu tzw. suwaka na listach wyborczych do parlamentu

W piątek, 24 stycznia 2013 r. o g. 14:55, na zwołanej konferencji prasowej posłanki z różnych klubów sejmowych, członkinie Parlamentarnej Grupy Kobiet poinformowały o inicjatywie ustawodawczej, tj. zapisie w Kodeksie wyborczym mechanizmu tzw. suwaka. Jedną z inicjatorek jest posłanka Maria Małgorzata Janyska.

Wnioskodawczynie chcą, by zasada naprzemiennego umieszczania na listach wyborczych kobiet i mężczyzn, począwszy od pierwszej pary na liście, była stosowana w ramach 35% kwoty dla każdej z płci wprowadzonej ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Powyższa zmiana (kwoty na listach) doprowadziła wprawdzie do najwyższego w historii Polski udziału kobiet w Sejmie (obecnie 24%), ale nadal wynik ten dalece odbiega od zasady równej reprezentacji. Decydujący okazał się bowiem sposób konstruowania przez partie polityczne list wyborczych, wyraźnie faworyzujący mężczyzn. Co prawda każda z list musiała zachować tzw. kwotę, tj. nie mniej niż 35 % miejsc na liście kandydatów dla każdej płci, co spowodowało wzrost liczby kobiet-kandydatek na listach wyborczych, ale jednocześnie dało się zaobserwować, że były to przede wszystkim miejsca niedające praktycznie szans na wybór ( w drugie połowie listy). Tylko PO przyjęła wówczas zasadę, że na liście kandydatów do Sejmu w pierwszej trójce musi być miejsce dla kobiety, a w pierwszej piątce dla dwóch kobiet To spowodowało, że w klubie poselskim PO odsetek kobiet jest największy i wynosi 35%. Jak więc widać efekty zależą w dużej mierze od usankcjonowania prawnego, a prawo powinno dawać równe szanse wszystkim. Wnioskodawczynie nie mają obaw, jak próbują sugerować niektórzy, że będzie to łapanie kandydatek na siłę.

Listy PO z ostatnich wyborów parlamentarnych pokazały, że nie było problemu z dobrymi kandydatkami, a Panie, które zdobyły mandaty poselskie są dobrze wykształcone, z dobrą drogą zawodową, społeczną i rzetelnie pracują w Sejmie. Inicjatywę wprowadzenia tzw. suwaka do Kodeksu wyborczego wsparła Marszałek Sejmu Ewa Kopacz i jako pierwsza złożyła podpis pod projektem. Tak więc stało się - kobiety wyszły naprzeciw postulatom licznych środowisk, nie tylko kobiecych i 24 stycznia br. projekt został wniesiony do laski marszałkowskiej.

 

E.Stanczak Dyrektor Biura Poselskiego Marii Małgorzaty Janyska

:: Komentarze

:: facebook