:: Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 Czarkowskiego UTW

24.10.2012

Człowiek uczy się przez całe życie z wyjątkiem lat szkolnych G. Laub.

Warto uczyć się przez całe życie, dbać o swoją sprawność umysłową i fizyczną, podążać za nowościami i realizować swoje pasje, to cele które przyświecały inicjatorkom, założycielkom UTW w Czarnkowie. 22.10.2012 po raz pierwszy w Czarnkowie zabrzmiał Gaudeamus pieśń inaugurująca rok akademicki, zarejestrowanego 24.08.2012r. w KRS w Poznaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czarnkowie. Immatrykulację przyjęło 38 słuchaczy, otrzymali oni indeksy z rąk Prezesa UTW Małgorzaty Grieger-Kasprzak i Jej Magnificencji doc. dr Danuty Kitowskiej Rektora Wyższej Szkoły Biznesu w Pile, która objęła patronatem naukowym czarnkowską uczelnię.

W swoim inauguracyjnym wystąpieniu Pani prezes powiedziała "uroczystość inauguracji oznacza, że połowa drogi za nami, bo jak mówią - kto zaczął, połowę już zrobił". Podkreśliła - człowiek dojrzały ma ogromne doświadczenie, którym może podzielić się z młodymi, budując i wzmacniając przy tym więzi międzypokoleniowe. Poprawiając swą kondycję fizyczną i psychiczną, poszerzając swą wiedzę, ciesząc się życiem, nie będziemy ciężarem dla społeczeństwa, lecz jego wsparciem.

Maria Janyska inicjatorka i pomysłodawca- jak zapowiedziała jej wystąpienie prezes Małgorzata Grieger-Kasprzak - powiedziała: cieszę się bardzo, że pomysł utworzenia UTW w Czarnkowie trafił na tak duże zainteresowanie i zgromadził wokół siebie na etapie organizacji tyle wspaniałych, energicznych, zaangażowanych osób. Osób, których nie trzeba było specjalnie namawiać do zrobienia czegoś ambitnego dla siebie i innych. Początki nie były łatwe. Wiele osób twierdziło, że to się nie uda, że nie będzie chętnych, itd. Na szczęście okazało się, ze było odwrotnie, że inicjatywa znalazła chętnych, że wiele osób wręcz czekało, że jest potrzeba wśród grupy wiekowej 50+ podnoszenia swojego poziomu wiedzy, rozwoju osobistego, nowych umiejętności i pasji, na które teraz jest wreszcie czas. W dość krótkim czasie udało nam się skutecznie zarejestrować stowarzyszenie i zdążyć jeszcze napisać wniosek o grant finansowy z rządowego programu.Projekt został wysoko oceniony pod względem merytorycznym przez komisje co pozwoliło na zakwalifikowanie go do grona wniosków na najlepszy projekt ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób starszych na lata 2012 - 2013 oznacza ,że przyznano Stowarzyszeniu UTW w Czarnkowie dofinansowanie.

Posłanka podziękowała Pani Dyrektor Lokalnej Grupy Działania Lillianie Helwich, członkini stowarzyszenia Renacie Wujec za opracowanie projektu, który przygotowały w ramach swojego prywatnego czasu w ciągu 3 dni i 3 nocy. Podziękowała również wszystkim członkom założycielom, Zarządowi UTW , dyrektor swojego biura i dyrektor biura Forum Gospodarczego za naprawdę dużą pracę wykonaną w niezwykle krótkim czasie. Podczas uroczystości słuchacze oraz zaproszeni goście wysłuchali wykład Dziekana Wydziału Administracji i Zarządzania WSB w Pile dr Ireneusza Adamczaka Przestrogi dla Polski Stanisława Staszica. Pierwsza Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czarnkowie została uświetniona występami ambasadora Czarnkowa chóru Harmonia. W ramach integracji międzypokoleniowej w programie artystycznym wystąpiła również młodzież z powiatu czarnkowsko –trzcianeckiego: Katarzyna Wiza,Tomasz Czarnecki i Agata Wilant, którzy mimo swojego młodego wieku są laureatami konkursów na szczeblu powiatu i kraju. Rok Akademicki 2012/2013 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Czarnkowie został otwarty a przed jego słuchaczami nowe zadania, doświadczenia i wyzwania.

E.S 

:: Komentarze

:: facebook