:: Świadomość należy budować, a nie nią sterować

11.02.2019

Świadomość należy budować, a nie nią sterować

Jako, że pamięć jest ulotna, a na dodatek podlega manipulacjom, przypomnę kilka istotnych faktów.

Zbliżają się wybory i już zaczyna się wysyp obietnic. Generalnie to nic złego, bo każda grupa, jeśli chce przekonać do siebie wyborców musi mieć ofertę. Jednak mimo wszystko trzeba zachować choć trochę zdrowego rozsądku i przygotować się - przejrzeć co już funkcjonuje, co już jako projekty ustaw zostało złożone w parlamencie, co zostało przedstawione i skonsultowane społecznie.

Nawiązuję do jednego z obszarów dobrze mi znanych, gdyż angażuję się w jego konsultacje i treść, a także  byłam i wciąż jeżdżę  po  miejscowościach  w całej Polsce omawiając go i korzystając z uwag Polaków.

Ten obszar to zagadnienia z zakresu praw kobiet w Polsce, który nazwałyśmy - my autorki Posłanki PO - „(S)Prawa Polek”. Mimo postępu w zakresie szanowania równości praw kobiet i mężczyzn, w tym wielu ułatwień w pełnieniu matczynych ról, nadal są przykłady dysproporcji.

W poprzedniej kadencji Sejmu udało się nam skutecznie przekonać do wielu pomysłów nasz klub oraz rząd i wprowadziliśmy wiele dobrych rozwiązań wspierających rodziny, jak choćby - bardzo duży postęp w opiece nad dziećmi - wzrost ilości żłobków z 373 w 2007r., do 1789 w 2014r. , plus 448 klubów dziecięcych, wzrost ilości placówek wychowania przedszkolnego, z  16902 w 2007 r., do 21661 na koniec 2014r.; dzięki temu odsetek dzieci w wieku 3 - 5 lat korzystających z edukacji przedszkolnej wzrósł z 23,1% w 2007r., do 69,7% w 2014r.  Stan obecny to ok. 22 tys. placówek przedszkolnych, a więc po trzech latach obecnej władzy  bez większych zmian.

Ogromnym wsparciem było wprowadzenie w 2013 roku ponad  rocznego w sumie, płatnego urlopu po urodzeniu dziecka - w tym 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, w ramach którego wydzielony został tzw.”tacierzyński” dla ojca , 6 tygodni urlopu dodatkowego, 26 tygodni urlopu rodzicielskiego możliwego do wykorzystania przez oboje rodziców. To jest najdłuższy urlop po urodzeniu dziecka w Europie!  Bardzo duże osiągnięcie socjalne i wsparcie rodzin, które szybko się przyjęło.  Funkcjonuje też 2 tygodniowy urlop ojcowski do czasu ukończenia przez dziecko 2 lat . Urlopy dla ojców z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością!

I w tym kierunku powinny iść dalsze zmiany w prawie - mamy je przygotowane, by dawać szanse wyboru zarówno matkom, jak i ojcom - w zależności od tego kto lepiej zarabia, kto bardziej musi „pilnować” swego miejsca pracy, kto w danej chwili woli wziąć na siebie większą część obowiązków w   odchowaniu dziecka, itd. , tak podzielą sobie swoje role! 

Piękne i wartościowe jest to, że młodzi mężczyźni coraz bardziej angażują się w rodzinne życie, że opieka nad dziećmi i domowe obowiązki nie są już w świadomości dużej części młodego pokolenia przypisane stereotypowo tylko kobietom. 

Niestety obecnie rządzący zaczęli nas z tej wolności wyboru cofać i  manipulować w świadomości  - przykładów jest wiele. Podam najświeższy : uchwalenie świadczenia, propagandowo nazwanego „emeryturą matczyną 4plus ”, przyznawanego kobietom, które z powodu urodzenia i wychowywania lub wychowywania co najmniej czworga dzieci nie zdążyły wypracować emerytury. Świadczenie to jest przewidziane dla mężczyzn tylko w dwóch sytuacjach, gdy matka dzieci umarła, albo je porzuciła i wychowaniem zajmuje się niepracujący  ojciec. Koniec kropka i zero wyboru dla rodziny - kto ma pracować, a kto wychowywać. Wyboru często ekonomicznego, gdy to np. matka zarabia więcej, czy ma przed sobą systemową drogę awansu wyliczoną w latach (zawodowe specjalizacje, uprawnienia). Dlaczego nie zostawić wyboru rodzicom, żeby sami decydowali kto jest w domu, kto pracuje, a potem kto korzysta ze świadczenia. Składaliśmy poprawkę, by prawo do świadczenia miała albo  mama, albo tata. Poprawka oczywiście przepadła. PIS i koalicjanci  wiedzą lepiej, kto w danej rodzinie ma być w domu i zajmować się dziećmi. To świadczenie dyskryminuje rodziców, ale także rodziny, które wychowują co najmniej czworo dzieci i rodzice pracują. Śmiem twierdzić, ze  nawet bardziej dyskryminuje ojców z takich rodzin wobec ojców, których żony, czy partnerki nie pracują, gdyż ci mają większy komfort pracy i relaksu po pracy. Nie uczestnicząc, albo w małym stopniu, w wychowaniu dzieci i prowadzeniu domu (bo kobieta wykona  lwią część obowiązków w czasie ich pracy) mają na swój rozwój i wypoczynek o wiele więcej czasu niż koledzy, którzy wraz z żonami, czy partnerkami pracują i razem wychowują dzieci, bo jedno nie podoła. I na taką okoliczność składaliśmy poprawkę, by rodzice wychowujący czworo i więcej dzieci, a jednocześnie  pracujący otrzymali 30% świadczenia do emerytury. Przepadło ! Władza ustaliła, że nagroda jest wtedy, gdy kobieta siedzi w domu, a mężczyzna pracuje.

A ja chcę, żeby rodziny, wobec tego typu świadczeń,  mogły same decydować jak z nich skorzystają, żeby świadomość budować, a nie nią sterować.

Mam nadzieję, że Polacy też  chcą decydować sami o sobie i ten pęd do ustawiania komuś życia, łącznie z tym, co kto ma robić w niedzielę, zostanie niebawem przerwany.

Samodzielność i prawa w każdej kwestii są pochodną poziomu wiedzy, doświadczenia, otwartości.

Dlatego za bardzo ważne uważamy, i proponujemy w programie (S)Prawa Polek do pilnego wdrożenia - m.in. wprowadzenie edukacji ekonomicznej, seksualnej, realizację konwencji antyprzemocowej, wspieranie dłuższej aktywności zawodowej - bo praca jest źródłem zamożności i rozwoju, wprowadzeniem faktycznych równych szans dla kobiet w życiu publicznym i dostępie do kariery zawodowej - w awansach na stanowiska kierownicze,  w zarządach i radach nadzorczych, równouprawnienie  płacowe,  przywrócenie i stały rozwój standardów opieki okołoporodowej, przywrócenie programu „in vitro” finansowanego z budżetu państwa, wspieranie seniorów i rodzin  opiekujących się osobami niesamodzielnymi (seniorami, osobami z niepełnosprawnościami), itd.

W całości o tym co zrobiliśmy wcześniej, o co zabiegaliśmy w tej kadencji i co mamy przygotowane, przeliczone i gotowe do wdrożenia można dowiedzieć się więcej w naszych portalach internetowych, bieżących informacjach, konferencjach, spotkaniach w całej Polsce, które organizujemy od trzech lat.

Gdzieś tam słychać było ostatnio, że PO nic nie zrobiła dla kobiet, ale to chyba było spowodowane (przed) wiosennym zawrotem głowy i rozkojarzeniem.

:: Komentarze

:: facebook