:: Interpelacja w sprawie zmiany statutu PKN Orlen

06.02.2018

Szanowny Panie Ministrze,

Z informacji medialnych wynika, że PKN Orlen przygotowuje zmiany w swoim statucie, dzięki którym, zarówno spółka jak i jej partnerzy biznesowi będą mogli, na swoich stacjach paliw, prowadzić sprzedaż w branżach od mięsnej, po obuwniczą,  czy sprzęt AGD.

Intrygujące jest to, że termin rozszerzenia działalności zbiegł się w czasie z pracami parlamentu  nad ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę, która to ustawa została przyjęta na posiedzeniu Sejmu w dniu 11 stycznia b.r., po poprawkach senackich. W ustawie stacje paliw są wyłączone z ograniczeń handlu w niedzielę. Jeśli stanie się faktem rozszerzenie handlu na ich terenie o inne branże, to nie będzie to niczym innym jak oszustwem państwa w stosunku do podmiotów działających w branży handlowej i prawną akceptacją nierównej konkurencji.

W związku z tym mam do Pana Ministra pytania:

1.      Czy znane są Panu te fakty i czy nie uważa Pan, że jest to złe działanie, wykorzystujące wyjątek prawny, który jawi się jako celowo przygotowany?

2.      Jaka  przesłanka powoduje rozszerzenie obszaru handlu na stacjach paliw?

3.      Czy podejmie Pan interwencję w tej kwestii?

Proszę o konkretną odpowiedz na każde zadane pytanie, bez ogólników, gdyż jest to bardzo istotna kwestia. W ustawie jest więcej wyjątków, które wyglądają na przygotowane specjalnie, pod ustalone podmioty. Państwo  powinno zapewniać równość w działalności gospodarczej, zapobiegać nierównej konkurencji i nie konkurować z podmiotami na wolnym rynku.

 

ODPOWIEDŹ

:: Komentarze

:: facebook