Interpelacja w sprawie agresji oraz napaści na tle rasowym

16.01.2018

Szanowny Panie Ministrze,

W nawiązaniu do pojawiających się wielu sygnałów świadczących o tym, że mieszkający w Polsce cudzoziemcy, coraz częściej stają się ofiarami ataków, mam pytania w sprawie agresji oraz napaści na tle rasowym i etnicznym:

  1. Ile było zgłoszonych przypadków w latach : 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017?
  2. Jakie i ile było podjętych interwencji  przez służby państwowe  w tych samych latach, z podziałem na - interwencje po zgłoszeniach, interwencje z urzędu?

Ponadto, w związku z doniesieniami medialnymi o wzroście ilości przypadków agresji na tle rasowym, proszę o informację:

  1. Czy i jakie działania profilaktyczne, edukacyjne, inne, zamierza lub podjął resort spraw wewnętrznych i administracji w celu przeciwdziałania wszelkim przejawom rasizmu, ksenofobii i związanej z nimi dyskryminacji?

 

Maria Małgorzata Janyska

Posłanka na Sejm RP

 

ODPOWIEDŹ

Komentarze

Strefa Kobiet

"Za mundurem panny sznurem"
06.06.2016

4 czerwca w Nadleśnictwie Sarbia...

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i PołożnychMiędzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych
12.05.2016

 Szanowne Panie Pielęgniarki...

 

Mój facebook