Dzień Niepodległości w Wyrzysku

02.02.2018

Dzień Niepodległości w Wyrzysku

1 lutego posłanka Maria Janyska była gościem na uroczystej inauguracji obchodów 100 - lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, która miała miejsce w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku.

Uroczystość rozpoczęła się od prawykonania hejnału Wyrzyska, skomponowanego przez pana dr Piotra Jańczaka, absolwenta tejże szkoły i mieszkańca miasta. Podczas uroczystości zaprezentowany został także program obchodów 100 - lecia. Całość uświetnił montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów.

Uroczystą akademię poprzedziło odsłonięcie tablicy z nazwą ronda im. Powstańców Wielkopolskich oraz złożenie wiązanek kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym powstańców wielkopolskich.

Posłanka podkreśliła osobiste zadowolenie z udziału w uroczystości w szkole, której jest absolwentką. Wspomniała nadanie szkole imienia Powstańców Wielkopolskich, gdy była jej uczennicą. Zapowiedziała też tegoroczną edycje swojego konkursu „Jestem Polakiem”, który będzie dotyczył 100 - lecia praw wyborczych Polek oraz roli i znaczenia kobiet w Powstaniu Wielkopolskim.

Komentarze

Dzień Niepodległości w Wyrzysku

Strefa Kobiet

"Za mundurem panny sznurem"
06.06.2016

4 czerwca w Nadleśnictwie Sarbia...

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i PołożnychMiędzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych
12.05.2016

 Szanowne Panie Pielęgniarki...

 

Mój facebook