:: Interpelacja w sprawie oceny postaw moralnych i etycznych nauczycieli

25.10.2017

Szanowna Pani

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

 

Szanowna Pani Minister,

Sejm ma się zająć rządowym projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.  W projekcie poza kwestiami finansowymi pojawiły się także kwestie związane z ocenianiem nauczycieli. 

Dziś, zgodnie z Kartą nauczyciela, pedagodzy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu lub obowiązkom. Postępowanie wyjaśniające prowadzi rzecznik dyscyplinarny nauczycieli przy wojewodzie

W proponowanym projekcie rozporządzenia do tej ustawy znalazł się między innymi przepis mówiący o tym, że dyrektor placówki będzie oceniał  "prezentowane przez nauczyciela postawy moralne i etyczne"

W związku z tym mamy do Pani Minister następujące pytania:

  1. Dlaczego oceny postawy moralnej i etycznej ma dokonywać jednoosobowo dyrektor? Czy można i w jaki sposób zagwarantować, że będzie to obiektywna ocena, która nie będzie wynikała np. z różnicy światopoglądu, wyznania religijnego, itp.? Jakie kryteria i jakie mierniki przyjęte będą do oceny postaw moralnych i etycznych?
  2. Proszę o wyjaśnienie czy dotąd nie było możliwości obiektywnej oceny moralności i etyki nauczyciela?

ODPOWIEDŹ

:: Komentarze

:: facebook