:: Interpelacja w sprawie budowy drogi S11

20.10.2017

Szanowny Pan

Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury i Budownictwa

 

Szanowny Panie Ministrze,

W lipcu rząd PiS poinformował, że zgodnie z nowym programem na budowę nowych dróg krajowych do 2023 r. rząd postanowił przeznaczyć o 28 mld zł więcej, niż zakładał program zatwierdzany przez rząd PO-PSL, a w przyszłym roku na budowę i utrzymanie dróg krajowych przeznaczy 22,3 mld zł.  W złożonym do Sejmu projekcie budżetu państwa na 2018 rok na drogi krajowe zaplanowano jednak niemal 2 mld zł mniej, czyli 20,4 mld zł., a w samym programie ok.7 mld zł. mniej.

W związku z powyższym mam pytanie dotyczące budowy drogi S11 na odcinku od Poznania do Koszalina, która to inwestycja jest już absolutnie niezbędna dla sprawnego i bezpiecznego ruchu drogowego z południa Polski na północ, a której budowa umieszczona została w minionej kadencji, po wielu staraniach, w ww. programie. Szczególnie pilna i niezbędna ze względów społecznych jest   budowa obwodnic Obornik Wlkp., Ujścia i Piły, o czym niedawno debatowano w Senacie z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, ministrem Jerzym Szmitem. Wg. jego informacji prace nie będą realizowane w tej perspektywie unijnej. Następnego dnia jednak złożył dymisję i wobec tego trudno ocenić wartość informacji. Z tego powodu proszę o konkretną odpowiedź:

 

1.Czy i kiedy przewidziana jest przez obecny rząd budowa drogi S11 na odcinku z Poznania do Koszalina?

2. W jakim terminie wykonane zostaną obwodnice: Obornik Wlkp., Ujścia i Piły?

Proszę o harmonogram czasowy i finansowy.

 

ODPOWIEDŹ

:: Komentarze

:: facebook