:: Interpelacja w sprawie projektu przywrócenia powiatu trzcianeckiego

21.09.2017

W związku z przekazaniem przez Burmistrza Trzcianki, do mojej wiadomości pisma, które skierował do Premier Beaty Szydło, zwracam się z interpelacją w tej sprawie.

Pismo dotyczy generalnie zmian w obecnym kształcie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego. Zaznaczam, że „generalnie”, gdyż burmistrz Trzcianki przedstawia różne warianty, diametralnie od siebie odbiegające - od podziału obecnego powiatu (wskazywania granic, bez pytania innych gmin), po sugestii włączenia gminy z innego województwa, a także przeniesienia siedziby do Trzcianki. W mojej ocenie świadczy to o tym, że chodzi wyłącznie       o indywidualną ambicję oraz doraźne, lokalne korzyści polityczne przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi.

W piśmie skierowanym do Pani Premier są ponadto zawarte nieprawdziwe informacje, trudno ocenić, czy z braku wiedzy, czy to celowa manipulacja. Jakkolwiek by nie było, niepoważne jest angażowanie Premiera RP w sprawę, którą się nierzetelnie przedstawia. Pragnę też nadmienić, że burmistrz Trzcianki powołuje się na historię, a nie odnosi się do teraźniejszości, do faktu, że już pięć, spośród ośmiu gmin, podjęło stanowiska popierające funkcjonowanie powiatu w obecnym kształcie i sprzeciwiające się pomysłowi małej grupy osób - trzcianeckich działaczy PISu. Takie stanowisko przedstawił też zarząd powiatu.

Stąd, mimo że na poprzednią interpelację uzyskałam odpowiedź, w której zostały przywołane przepisy regulujące sposób zmian w podziale administracyjnym kraju, pozwalam sobie na powtórną interpelację, gdyż obecnie znam treść wniosku skierowanego do Pani Premier.

Zwracam się więc o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy wniosek burmistrza Trzcianki będzie rozpatrywany w trybie administracyjnym, mimo że nie spełnia wymogów formalnych odpowiednich przepisów, a ponadto jest nierzetelny, jednostronny, sprzeczny z wyrażoną już wolą zdecydowanej większości gmin?
  2. Czy w świetle stanowisk gmin wchodzących w skład powiatu, stanowiska zarządu powiatu, zawartych w nich argumentów możliwe jest podjęcie decyzji wbrew woli społeczności lokalnej? Zgodnie z przepisami, które zostały przywołane w odpowiedzi na moją poprzednią interpelację w zmianach w administracyjnym podziale wskazujecie Państwo na to, że istotne są wnioski zainteresowanych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, a te są przeciwne zmianom.
  3. Czy w związku z faktem przekazania do wiadomości wielu podmiotów pisma przez burmistrza Trzcianki, skierujecie Państwo również do nich odpowiedź na wniosek Pana Burmistrza?

Dołączam do interpelacji stanowiska gmin i zarządu powiatu, o których mowa wyżej.

 

Z wyrazami szacunku,

Maria Małgorzata Janyska

Posłanka na Sejm RP

 

ODPOWIEDZ

:: Komentarze

:: facebook