:: 51. posiedzenie Sejmu RP

08.11.2017

51. posiedzenie Sejmu RP

Trwa 51 posiedzenie Sejmu RP, w trakcie którego Izba rozpoczęła parlamentarne prace m.in. nad projektami ustaw o Służbie Ochrony Państwa oraz o Straży Marszałkowskiej. Kontynuowane są także prace m.in. nad ustanowieniem całorocznego letniego czasu na terytorium Polski oraz nad zakazem handlu w niedziele i święta.

Prowadzone są także prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Rozpatrywany projekt ustawy ma zakładać zmiany mające na celu likwidację lub ograniczenie barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności podatkowych instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce. Niestety ekspresowe tempo jej procedowania, na co w swoim wystąpieniu zwracała uwagę posłanka Maria Janyska, może odbić się na jakości tego przepisu.
 

:: Komentarze

:: facebook