:: #PolskaSeniora - co powinniśmy i co możemy zrobić dla Seniorów i ich bliskich

06.11.2017

Czy życie biegnie za szybko...? Jak dochodzą kolejne „dziesiątki”, rosną dzieci,wnuki, zaczynamy tak mówić, ale można sprawić, że przedłużymy swoją aktywność, sprawność i opóźnimy dolegliwości seniorskie - te fizyczne i psychiczne i choć trochę zatrzymamy czas.

Tak już się dzieje od lat, jednak zawsze można zrobić więcej, zwłaszcza w takim zakresie, aby był to powszechny system -  wsparcia osiągalnego dla każdego. Rola państwa jest tu kluczowa, tym bardziej, że budżet państwa jest w dobrej kondycji, gospodarka którą rozkręciły inwestycje i rozwój w minionych latach dostarcza wpływów podatkowych. Niestety, mamy wrażenie, że seniorzy są aktualnie jakoś pomijani w polityce państwa.

Dlatego przygotowaliśmy w Gabinecie Cieni i klubie parlamentarnym PO program p.n. #PolskaSeniora, który będzie kontynuacją i rozszerzeniem zakresu polityki senioralnej poprzedniego rządu.

W prace programowe zaangażowały się głównie posłanki PO, w podzespołach o nazwach wskazujących jego kierunki: Godne Życie, Aktywne Życie, Zdrowe Życie.

Na początek trochę historii -  co zostało zrobione w polityce senioralnej.

Lipiec 2011 - powstał Parlamentarny Zespół ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, aby je wspierać, inspirować ich powstawanie i edukację dojrzałego wieku, łącznie z programami finansowania; sierpień 2012 - powstał Departament Polityki Senioralnej w ówczesnym Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej sygnalizując tym samym, że to bardzo ważne zadanie rządu; ówczesna Rada Ministrów przyjęła trzy strategiczne dla polityki senioralnej dokumenty wraz z ich finansowaniem: Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020, Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, Program Solidarność Pokoleń czyli zwiększenie aktywności w wieku 50 +; maj 2014 - Sejm RP z inicjatywy marszałek Ewy Kopacz powołał nową stałą komisję, Komisję Polityki Senioralnej i tym samym do stałych zadań sejmu weszły omawiane zagadnienia; powstał Program Senior Wigor - wspierający tworzenie placówek pomagających w aktywizacji osób starszych. 360 mln zł. to łączna kwota przeznaczonych przez rząd PO-PSL na ten cel środków, w 2015 roku powstało 100 placówek; utworzono Narodowy Instytut Geriatrii i przeznaczono 22 mln na  koszty wyposażenia, remontów, modernizacji. To instytut, który nie tylko leczy, ale przede wszystkim prowadzi badania naukowe i wyznacza standardy opieki nad seniorami oraz kształci lekarzy i opiekunów w tej dziedzinie; w ramach Programu „Kultura Dostępna” skierowano specjalne oferty dla seniorów w zakresie kultury, a w ramach Programu „Prawo dla Każdego” zapewnione zostały bezpłatne porady prawne dla seniorów w każdym powiecie. Do tego trzeba dodać granty, dotacje dla stowarzyszeń seniorskich w ramach programów prozdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, itd., których udzielały resorty rządowe  i samorządy wojewódzkie, gminne i powiatowe.

I co dalej? O tym będziemy mówić na spotkaniach w regionach, które zaczynają się niebawem - 7 listopada - od Wielkopolski. Spotkamy się m.in. w północnej Wielkopolsce, w Pile - zaproszenia skierowałam do potencjalnie zainteresowanych  środowisk. Będziemy się starali kolejno docierać także do poszczególnych powiatów.

Chcemy rozmawiać z zaproszonymi gośćmi, seniorami o ich aktywności, działaniach, potrzebach, propozycjach. Zależy nam na jak najszerszej konsultacji założeń programowych.

A są to m.in.:

Godne Życie - emerytura bez podatku dochodowego; zwolnienie z płacenia składek jako zachęta do dłuższej pracy i osiągnięcia lepszych warunków życia - zwolnienie dotyczy wszelkich składek (oprócz NFZ) wynagrodzenia osób, które po osiągnięciu wieku emerytalnego kontynuują pracę zawodową i nie pobierają emerytury; czek opiekuńczy - czek finansujący opiekę nad seniorami dla opiekunów aktywnych zawodowo, z możliwością wyboru formy i świadczenia opieki; urlop wytchnieniowy, czyli finansowanie opieki nad niesamodzielnym seniorem podczas urlopu opiekunów; Zdrowe Życie - bilans 60-latka, tzn.badanie profilaktyczne i coroczne monitorowanie stanu zdrowia, oprócz przysługującej standardowej opieki zdrowotnej, w tym szczepienia przeciw grypie za darmo, zestaw zniżek na leki, zorganizowana geriatria w każdym województwie, rozwój telemedycyny,  rehabilitacja ustawiczna; Aktywne Życie - wsparcie Rad Seniora, senioralny budżet obywatelski, krajowa karta seniora, karnet aktywizacyjny dla seniora, biuro seniora w każdym powiecie, całodobowy telefon zaufania;

To ramy programu, którego karty są otwarte do zapełnienia pomysłami po konsultacjach.

:: Komentarze

:: facebook