:: Program samorządowy

30.10.2017

Dziękujemy za spotkania, za Waszą aktywność, uwagi i pomysły.

Ostatni rok spędziliśmy - posłowie klubu PO - na spotkaniach w  Polsce. Między posiedzeniami sejmu odwiedzaliśmy region po regionie, byliśmy w 312 powiatach, w różnych miejscowościach, i tych dużych i tych bardzo małych, w miastach i na wsiach. Rozmawialiśmy o Polsce, jaka jest, jaka była, jaka powinna być. To były różne spotkania, jedne z bardzo dużą frekwencją, inne małe, na 16 konwencjach regionalnych, setkach klubów obywatelskich i rozmów z samorządowcami. Wszystkie miały jedną cechę, ludzie chcieli przekazać swoje uwagi, spostrzeżenia, propozycje, żale, a my chcemy pisać nasz program z ludźmi. I tak jest.

I tak też było na ostatnim klubie obywatelskim w Czarnkowie i Pile, na który zaprosiłam Bartosza Arłukowicza. Obiecał Czarnkowianom i Pilanom, że przekaże na krajowej konwencji PO oczekiwania wobec opozycji parlamentarnej. Tak zrobił! Czarnków i Piła były przez posła Arłukowicza przywołane kilkakrotnie publicznie  i jeszcze wieczorem w „faktach po faktach” w TVN 24.

Dziękuję wszystkim, którzy przyszli na klub, mówili o tym co dobre i o tym co złe, z troską i rozwagą a przy okazji przyczynili się do promocji obywatelskości ️.

Jeździmy w różne miejsca poza swoje okręgi wyborcze, bo ludziom czasem łatwiej rozmawia się z posłem z innego terenu. Doświadczyłam tego w wielu miejscach, ostatnio w sześciotysięcznym Ożarowie w świętokrzyskim, gdzie na spotkanie przyszło ponad 200 (!) osób. Jedną z pierwszych wypowiedzi było zadowolenie, że przyjechali posłowie z drugiego końca Polski. Rozmowom, z różnymi emocjami, nie było końca.

21 października, na konwencji krajowej, przedstawiliśmy  program samorządowy #PolskaSamorządna - nasz program „w centrum którego jesteś Ty i Twoje decyzje, bo to jest #TwojaPolska”. I mogę śmiało powiedzieć, ze pisaliście ten program razem z nami!

Wiele problemów, o których mówiliście będzie rozwiązanych jeśli gminy, powiaty, samorządowe województwa, będą jeszcze bardziej samodzielne, mocniejsze, z niezależnością finansową i decyzyjną, z ochroną przed chęcią sterowania nimi  z poziomu centralnego, przez władzę państwową. Niestety obecna władza w Polsce ma przeciwne dążenia i dziś stoimy przed alternatywą: albo Polska scentralizowana, w której o wszystkim decyduje się przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, albo Polska samorządna, gdzie obywatele sami decydują o swoich małych ojczyznach.

Samorządy najlepiej znają potrzeby obywateli. Są najbliżej, kontakt z nimi jest najłatwiejszy. Dlatego samorządność musimy obronić w przyszłorocznych wyborach i wzmocnić  ustawowo. To będą najważniejsze wybory samorządowe w historii. Zadecydują, czy samorząd terytorialny w Polsce w ogóle przetrwa.

My przedstawiamy wizję Polski samorządnej, skoncentrowanej na obywatelach i ich sprawach, w której żadna władza nikomu nie mówi, jak ma żyć, ale pomaga w rozwoju. W Polsce samorządnej to człowiek jest na pierwszym miejscu.

Więcej zadań i kompetencji wymaga większych środków do dyspozycji samorządów terytorialnych. Dlatego deklarujemy, że radykalnie zwiększymy dochody własne gmin, powiatów i województw. Proponujemy rozwiązanie proste i skuteczne: pieniądze z podatków zostaną tam, gdzie żyją obywatele, którzy je płacą. Proponujemy, żeby całość dochodów z PIT (poda-tek od dochodów osób fizycznych) oraz całość dochodów z CIT (podatek od dochodów firm) pozostawała na szczeblu samorządowym. Chcemy, żeby samorząd decydował nie tylko o tym, jak wydawać pieniądze podatników, ale też czy wszystkie je wydać, czy może raczej zwrócić ich część mieszkańcom, podnosząc im kwotę wolną od podatku. Dodatkowo wzmocnimy finansowo samorządy gminne i powiatowe, przekazując im nieruchomości Skarbu Państwa, dziś we władaniu agencji i instytucji rządowych, obsadzonych partyjnymi nominatami. Wolimy, żeby tym majątkiem zarządzał samorząd, który wspólnie wybieramy i regularnie rozliczamy.

Jesteśmy przekonani, że obywatelom trzeba oddać jak najwięcej władzy na każdym szczeblu. Wprowadzimy obowiązek powoływania rad dzielnic, osiedli i sołectw w każdej miejscowości, w której jeszcze ich nie ma. Damy radom i sołectwom więcej władzy, i to takiej, żeby obywatele chcieli angażować się w ich działalność. Sołectwa, rady dzielnic i osiedli będą miały do dyspozycji własne pieniądze, które będą mogły przeznaczyć na poprawianie jakości życia mieszkańców na najbardziej lokalnym poziomie: na nowe place zabaw, tereny rekreacyjne, kulturę, rozrywkę, itp.

Przedstawione wyżej pomysły to tylko część programu #PolskaSamorządna.

Będziemy go prezentować na spotkaniach, o których będziemy  szeroko zawiadamiać, a zainteresowanych już dzisiaj odsyłam do materiału na moim fb. Tam też można się zapoznać z naszymi propozycjami dla  osób starszych #PolskaSeniora. Na początku listopada będziemy je  przedstawiać środowiskom seniorów.

Do zobaczenia!

:: Komentarze

:: facebook