:: Zapytanie w sprawie zabezpieczenia obchodów "miesięcznicy smoleńskiej" w dniu 10.08.2017 r.

15.09.2017

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z informacjami odnośnie zabezpieczenia obchodów tzw.miesięcznicy smoleńskiej w dniu 10 sierpnia 2017r. przez funkcjonariuszy policji, doniesieniami - zdjęciami z mediów  społecznościowych kolumn samochodów policyjnych jadących na różnych trasach, już w przeddzień, w kierunku Warszawy, zwracam się do Pana z następującymi pytaniami:

  1. Ilu policjantów i z jakich komend, posterunków  zostało skierowanych do Warszawy na dzień 10 sierpnia?
  2. Jaki był powód skierowania ich do Warszawy?
  3. Jaki był koszt tej operacji?
  4. Jak zabezpieczono ciągłość pracy komend i posterunków, z których zostali skierowani?

 

ODPOWIEDŹ

 

:: Komentarze

:: facebook