O pomyśle utworzenia powiatu trzcianeckiego

13.07.2017

O pomyśle utworzenia powiatu trzcianeckiego

Z samorządowcami powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego o pomyśle lokalnego PIS-u utworzenia nowego powiatu trzcianeckiego

W czwartek, 13 lipca b.r., posłanka Maria Janyska spotkała się z samorządowcami powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, których zaprosiła w związku z zapowiedzią Krzysztofa Czarneckiego Burmistrza Trzcianki, a zarazem szefa pilskiego okręgu PiS, podjęcia działań mających na celu utworzenie powiatu trzcianeckiego.

Burmistrz Trzcianki publicznie „serdecznie zaprasza osoby zainteresowane wsparciem starań podjętych w sprawie przywrócenia powiatu trzcianeckiego” na spotkanie w Urzędzie Miejskim w Trzciance. Pomija przy tym społeczności pozostałych siedmiu gmin Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, które swoją wolę przynależności wyraziły przy jego tworzeniu. Pomija starostę, zarząd powiatu i radę powiatu, które to organy są przedstawicielami poszczególnych gmin w powiecie.

Obraniem takiej drogi zdziwieni byli samorządowcy obecni na spotkaniu - Burmistrz Czarnkowa Franciszek Strugała, Wójt Gminy Czarnków Bolesław Chwarścianek, Wójt Gminy Drawsko Marek Tchórzka, Z-ca Wójta Gminy Lubasz Grażyna Graj, Burmistrz Miasta i Gminy Wieleń Elżbieta Rybarczyk, którzy o pomyśle utworzenia nowego powiatu, a tym samym likwidacji obecnego w jego kształcie, dowiedzieli się z mediów.

Zdaniem samorządowców, …jeśli mamy jeszcze demokrację, to takie próby powinny być podejmowane demokratycznie (gminy powinny zostać włączone do dyskusji na temat ewentualnego powstania nowego powiatu) a nie siłowo - za naszymi plecami...nie wiadomo z kim chce powołać (Burmistrz Trzcianki) ten powiat…mieszkańcy poszczególnych gmin nie zasłużyli na to, żeby niszczyć im wypracowaną i utrwaloną już przez lata stabilizację

Zdaniem przybyłych swoje stanowisko powinien wyrazić starosta i rada powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Sami wyrażą swoją opinię w mediach, przedstawią też temat swoim radom gmin.

Posłanka Janyska dziękując obecnym samorządowcom zadeklarowała inicjowanie i wspieranie demokratycznych form decyzji. Spotka się niezwłocznie ze starostą i samorządowcami dwóch gmin, którzy nie mogli być obecni na dzisiejszym spotkaniu.

Skieruje także pismo do Burmistrza Trzcianki z zapytaniem o cel, uzasadnienie merytoryczne pomysłu, który z formy podjęcia sugeruje, że jest politycznym a nie społecznym. Wystąpi do Premier Beaty Szydło z przekazaniem faktów i uwag, w związku z zapowiedzią Burmistrza Trzcianki wystosowania pisma do Pani Premier odnośnie analizy powstania nowego powiatu trzcianeckiego.

Komentarze

O pomyśle utworzenia powiatu trzcianeckiego

Strefa Kobiet

"Za mundurem panny sznurem"
06.06.2016

4 czerwca w Nadleśnictwie Sarbia...

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i PołożnychMiędzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych
12.05.2016

 Szanowne Panie Pielęgniarki...

 

Mój facebook