Maria Małgorzata Janyska – Platforma Obywatelska

:: „Krajna Magnificat” w Zakrzewie

:: facebook